Email us

Om Wholly

Vi hjälper ledare att expandera och realisera sin ledarskapskapacitet. För medvetna ledare som vill utvecklas vertikalt, leda med större påverkan, djupare mening, tydligare riktning och skapa mer mening, transformation och tillväxt. Den nya tidens ledarskap som möjliggör mer för fler och framtiden.

Efter att ha klättrat på karriärstegen i 15 år som chef i nationella och internationella organisationer kom jag till insikten att jag tappat bort mig själv på vägen. Varför var resultat viktigare än människor? Varför hade vi värderingar som vi inte levde efter? Varför kunde jag inte leda eller ledas på ett sätt som kändes mänskligt hållbart? Varför kände jag mig mer som en ”human doing” än en ”human being”?

Och VARFÖR mötte jag så många som kände på samma sätt? Detta behövde och ville jag ändra på!

Idag är jag en erfaren internationell coach, facilitator och ledarutvecklar samt organisationskonsult inom ”Vertical Systemic Enterprise Evolution”. Jag utvecklar individer och ledare inifrån och ut för att integrera och expandera deras potential.

Jag gör det möjligt för mina kunder att växa som ledare genom att de utvecklar sin holistiska närvaro, sitt ambitiösa jag och fördjupar sin självmedvetenhet får tillgång till fler, längre och mer möjliggörande perspektiv. De upptäcker hur man bygger en mer medveten ledarskapsnärvaro med större påverkanskraft och ett aspirerande självledarskap och uttryck. De får verktygen, metoderna och insikterna til ett transformerande ledarskap. Det lyfter inte bara ledarskapet utan främjar själsutveckling och livserfarenheten. Integration som skapar expansion att leva och leda fullt ut.

Innan jag ägnade all min tid åt att hjälpa människor att växa och bidra till mänsklig medvetandehöjning var jag själv en erfaren ledare med mer än 15 års erfarenhet av att arbeta djupt med ledarskap, verksamhet och transformationer inom internationella och nordiska organisationer (FMCG, Banking/Insurance) , Media och utbildning). Jag har en magisterexamen i företagsekonomi från Göteborgs universitet, Handelshögskolan.

Jag har nu specialiserat mig på att utveckla och leverera vertikalt, relationellt ledarskap och systemiska transformativa coachingprogram som tar människor och företagande, resultat och bidrag till en helt ny nivå. Min passion är att upplyfta människors liv, lyfta ledarskap och förändra verksamheten så att vi alla blomstrar och samskapar bättre företag och en bättre värld.

Min metod

”The higher our self-expression and the deeper our self-awareness, The richer our life experience and the greater our soul evolution”

 

Vetenskapen har givit oss nycklarna till hur vi lever och leder i vår fulla kapacitet. Min passion är att stödja människor i denna utveckling. 

Att leva sitt bästa liv är en resa i att upptäcka sig själv och bejaka sitt eget autentiska varande, görande och mening. Att börja fråga sig rätt frågor samt att uppleva mer och fler nya perspektiv. Att öppna upp och hänge sig till sin egen självutveckling är detsamma som din medvetandeutveckling och utvecklandet av förmågorna i ett högre ledarskap.

CERTIFIKAT