Vertical Holistic

Leadership Profile 

 Upptäck din ledarskapspotential

 

Få unik förståelse för din vertikala utveckling.

 

Vertical Holistic Leadership Profile Assesment (VHLP) är en automatiserad självskattningsprofil baserad på omfattande forskning inom vertikal ledarskapsutveckling och erbjuds av Wholly i samarbete med StageSHIFT som ger dig:

  • En djup förståelse om var du befinner dig i den vertikala utvecklingen.
  • Identifiera styrkor och områden samt få verktyg för att aktivt forma din resa framåt.
  • Identifiera dina topp 7 styrkor, stressfaktorer, blinda fläckar och hur du tar dig från ditt nuläge till ditt nästa nuläge.

Ta steget mot en transformativ ledskapsresa med VHLP-testet.

"Ditt ledarskap är mer än bara en position – det är en resa av ständig tillväxt, fördjupning och förädling. Med VHLP-testet tar du det första avgörande steget mot en djupare förståelse för din inre potential och styrkor som ledare.”

Utforska Vertikal Utveckling:

Din Resa mot Expansion och Insikt med VHLP-testet

 

När du genomför VHLP-testet kommer du inte bara att erhålla en detaljerad rapport, utan även delta i en 90-minuters Discovery Session Debrief tillsammans med din coach. Detta möjliggör en fördjupad förståelse för de stadier du för närvarande befinner dig i men också coachning och verktyg för din resa framåt.

Vi betraktar inte dessa stadier som en hierarki där ett är överlägset det andra; snarare bär varje stadium med sig unika nyanser av guld och skuggor. Genom att bli medveten om dessa aspekter kan du utvecklas som ledare och individ – bli öppen för alternativa perspektiv, förstå helheten i systemet, förutse förändringar och agera i förhållanden av osäkerhet och otydlighet, och mycket mer.

Vertikal ledarskapsutveckling får allt större uppmärksamhet inom ledarskapsutveckling och lyfts fram i framstående publikationer som tex Forbes, till Journal of Values Based LeadershipJournal of Leadership EducationIntegral Review, och Harvard Business Review.

Hur går det till?

Din rapport följs av en 90-minuters Discovery Debrief Session med din coach.  Med VHLP-testet som grund utformar vi tillsammans din aspiration och väg till din utvecklingsresa. VHLP-testet består av tre steg:

1. En introduktion/prebrief 30 minuter online.

2. Själva testet som består av 144 påståenden som görs online. Detta tar mellan 1-2 timmar

3. Allt avslutas med en Discovery Session om 90 minuter där analysen av ditt test gås igenom. 

 

Boka här!

Få konkret information om var du befinner dig

De som gjort VHLP-testet berättar om att de fått unik insikt i var de befinner sig i den vertikala utvecklingen. Detta har gjort att de:

  • Fått större insikt i sig själva.
  • Förstått sina egna ageranden ur nya perspektiv.
  • Förstått hur de ska ta sig vidare.

VERTIKAL LEDARUTVECKLING

Vår metod för Exekutiv Coaching inom Vertikal Ledarutveckling bygger på StageSHIFT-metodologin.

Den hjälper inte bara till att skapa bättre självmedvetenhet och ledarskapsförmågor utan också att utveckla ledare från den typiska "Achievist"-mindset, via "Catalyst"-mindset, till "Synergist" - ibland också kallat "Transforming"-mindset.

Som en Synergist har ledare en klar medvetenhet och visionär iver att transcendera VUCA, sätta nya ambitioner, inspirera intressenter, lita på framväxande fenomen, och omforma sin organisation.

Vår värld behöver fler ledare som utvecklat en hög nivå av psykologisk mognad - i affärsvärlden, i våra familjer, i föreningslivet och i alla våra viktiga samhällsfunktioner. Ett VHLP-test kan vara det första konkreta steget till denna mognad.

Gör ett VHLP-test!

Starta din resa mot en större insikt i var du befinner dig och få nycklarna som tar dig vidare i din utveckling.

Gör ett VHLP-test 

Investera i din ledarskapspotential

Vår förmåga att leva & leda hänger ihop med vår psykologiska mognad och medvetandegrad. Vertikal ledarskapsutveckling går utöver traditionella metoder för chefscoachning och traditionell ledarskapsutbildning – och fokuserar på att utöka ditt tankesätt. 

 

8.000 sek ex moms 

Boka här!

 

Vill du veta mer?

Inga problem!

Vill du veta mer om VHLP-testet och vad det kan ge dig? Vill du veta vad nästa steg är efter testet? Inga bekymmer. Jag finns här för att hjälpa. Maila mig med dina frågor eller boka ett digitalt samtal. Låt oss tillsammans utforska vad detta kan vara för dig.

Maila mig!